I chwilio'r gronfa ddata am y ffurf i'w defnyddio mewn Cymraeg, teipiwch enw neu ran o enw yn y blwch chwilio.

Wedi i chi glicio ar y botwm Chwilio, bydd unrhyw gofnodion sy'n cyfateb i'ch chwiliad yn cael eu dangos islaw.

Mae modd trefnu cynnwys pob colofn yn ôl yr wyddor drwy roi clic ar ei theitl. Mae hyn yn golygu bod modd trefnu'r canlyniadau yn ôl sir neu blwyf, er enghraifft.

I ddangos gwybodaeth ychwanegol am gofnod, rhowch glic ar yr arwydd '+'. Bydd hyn yn dangos manylion megis diffiniadau, rhai o'r ffurfiau eraill y gellid dod ar eu traws, a chyswllt gwe i fap o'r lle dan sylw.