Datblygwyd rhyngwyneb MSAPI Festival gan:

 

      Dr Rhys J Jones (Technolegau Iaith (Canolfan Bedwyr), Prifysgol Cymru Bangor)

      Ambrose Choy (Technolegau Iaith (Canolfan Bedwyr), Prifysgol Cymru Bangor)

      Dewi B Jones (Technolegau Iaith (Canolfan Bedwyr), Prifysgol Cymru Bangor)

 

Cafodd y lleisiau Cymraeg sydd o fewn y pecyn MSAPI eu datblygu gan:

 

      Dr Briony Williams (Technolegau Iaith (Canolfan Bedwyr), Prifysgol Cymru Bangor)

      Dr Rhys J Jones (Technolegau Iaith (Canolfan Bedwyr), Prifysgol Cymru Bangor)

      Dr Ivan Uemlianin (Technolegau Iaith (Canolfan Bedwyr), Prifysgol Cymru Bangor)

 

Gwnaed yr holl waith o fewn prosiect WISPR (Welsh and Irish Speech Processing Resources)

 

Noddwyd WISPR gan

 

Raglen Mentrau Cymunedol INTERREG IIIA yr Undeb Ewropeaidd

 

gyda chefnogaeth ariannol pellach Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

 

Mae’r sefydliadau canlynol wedi cyfrannu at y prosiect WISPR.

 

      Coleg y Drindod Dulyn

      Coleg y Brifysgol Dulyn

      Prifysgol Dinas Dulyn

      Institiúid Teangeolaíochta Éireann

 

 

Ni fyddai WISPR wedi ei gyflawni heb ddefnydd System Leferydd Festival a Flite. Datblygwyd rhain yn bennaf gan

 

      Alan W Black            (Prifysgol Carnegie Mellon)

David Huggins-Daines    (Prifysgol Carnegie Mellon)

      Rob Clark               (Prifysgol Caeredin)

      Korin Richmond          (Prifysgol Caeredin)

      Heiga Zen               (Sefydliad Technoleg Nagoya)

 

a llu o bobl eraill hefyd.