Uned e-Gymraeg: Terminoleg a Pheirianneg Iaith

 

Amdanon ni

Maer Uned e-Gymraeg yn cynnwys y Ganolfan Safoni Termau (a leolwyd gynt yn yr Ysgol Addysg) a nifer o brojectau peirianneg iaith a ddatblygwyd yn wreiddiol yn yr Ysgol Seicoleg, Canolfan Ymchwil Cymru, a Chanolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Cymru, Bangor. Mae ganddi nifer o brojectau ymchwil a datblygu ar y gweill ar hyn o bryd, yn cynnwys geiriaduron termau newydd, offer gwirio sillafu a gramadeg Cymraeg, a thechnoleg llais ar gyfer y Gymraeg ar Wyddeleg. Ymhlith ei chynnyrch mae CySill, CysGair, ar Termiadur Ysgol. Maer Uned yn cartrefu o fewn Canolfan Bedwyr, canolfan unigryw Prifysgol Cymru, Bangor ar gyfer gwasanaethu a hyrwyddor Gymraeg.

 

Amcanion yr Uned:

         Safoni termau technegol Cymraeg a hyrwyddo gwyddor geiriadura a therminoleg, yn enwedig yng nghyd-destun y Gymraeg ar ieithoedd Celtaidd eraill

         Datblygu offer technoleg iaith a pheirianneg iaith i wasanaethu anghenion y Gymraeg ar gymuned amlieithog ehangach

 

Manylion cyswllt

Uned e-Gymraeg Canolfan Bedwyr

Aethwy

Ffordd y Coleg

Bangor

Gwynedd LL57 2 DG

 

ffn/ffacs: +44 (0)1248 383293

e-bost: cbs602

 

Cysylltiadau

 

Cartref Canolfan Bedwyr

Ymgynghoriad Termau Addysg 16+ ACCAC

Hyfforddiant ar-lein

Llyfryddiaeth

Ymaelodi welsh-termau-cymraeg

Ymaelodi Termcelt

Ymaelodi rhestr e-Gymraeg

Meddalwedd rhydd Cymraeg